Pararius Rental Properties

Verdeste Vastgoed, Den Haag

Van Beverningkstraat 119, 2582 VD Den Haag

About us

Waarom Verdeste Vastgoed?
– Verdeste Vastgoed is gecertificeerd en ingeschreven in het KRMT register.
– Gespecialiseerd in de aan- en verkoop en verhuur van woningen
– Het inspecteren van de bouwkundige staat, erfdienstbaarheden, e. d.
– Adviseren of een bouwkundige keuring noodzakelijk is.
– Geeft u inzicht in de waarde van de woning.
– Heeft kennis van de huizenmarkt en lokale regelgeving.
– Het bepalen van de strategie om de woning te kunnen kopen.
– Het voeren van deskundige onderhandelingen om de verkoopprijs zo laag mogelijk te krijgen.
– Tijdwinst door deskundige afwikkeling van allerlei zaken.
– Is een gesprekspartner die alleen uw belang vertegenwoordigt.
– Beschikt over een netwerk dat ingeschakeld kan worden. Bijvoorbeeld als u een taxateur nodig heeft, een hypotheekadvies of een notaris die snel kan schakelen.
– Uw aankoopmakelaar let op ontbindende voorwaarden, speciale clausules en boetebedingen.
– Controleert de notariële akte van levering en de afrekening van de notaris.
– Inspecteert met u de woning voor de overdracht bij de notaris en kan de meterstanden noteren

+ Show more