Woningstichting Leusden

Leusden

Properties for rent in Leusden and area

Our current offerings

About us

Woningstichting Leusden is werkzaam op het gebied van volkshuisvesting in Leusden en omgeving. Wij bouwen en beheren woningen en andere vormen van huisvesting voor mensen die moeite hebben om zelfstandig in hun woonbehoefte te voorzien. Op dit moment beheert WSL ongeveer 2.600 woningen, voornamelijk sociale huurwoningen, maar ook vrije sectorwoningen.
Wij dragen (mede) zorg voor de woonomgeving van deze woningen. Daarvoor werken we nauw samen met bewoners, de gemeente Leusden en zorg- en welzijnspartners. In deze samenwerking zijn wij er ook voor de bredere maatschappelijke doelen, altijd gerelateerd aan onze hoofdtaak: volkshuisvesting.
We doen ons werk vanuit de overtuiging dat goed en betaalbaar wonen bijdraagt aan de kwaliteit van leven van onze huurders.

Our location